Pumpe za vodu

U našoj ponudi su zastupljene pumpe za vodu raznih protoka i kapaciteta.

    Karakteristike pumpi:
  • cirkulacione
  • potapajuće

pumpe za vodupumpe za vodupumpe za vodupumpe za vodu